Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   65351.19
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   DB-II-a-A-17237
Nume   Ansamblul medieval de la Târgovişte - Curtea Domnească din Calea Domnească
Județ   Dâmboviţa
Unitate administrativă   Municipiul Târgovişte
Localitate   Târgovişte
Adresa   Calea Domnească 181
Punct   Curtea Domnească din Calea Domnească
Reper   Curtea Domnească, este aşezată pe o câmpie înaltă (Câmpia Înaltă a Târgoviştii), la poalele Subcarpaţilor, în interfluviul Ialomiţa – Dâmboviţa, În interiorul oraşului, pe vechea arteră a urbei numită Uliţa Domnească, azi Calea Domnească, la numărul 181.
Reper hidrografic - nume   Ialomiţa
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   Câmpia înaltă a Târgoviştei
Categorie   locuire
Tip   ansamblu urban
Descriere   Locul unde este construit Turnul Chindiei, este, nu întâmplător, şi punctul cu altitudinea cea mai mare a oraşului, respectiv 292 m, Târgovişte şi arealul limitrof beneficiază de un bioclimat de cruţare, recomandat încă de acum un secol pentru suferinzii de plămâni sau inimă, cu resurse naturale generoase: păduri, pământuri fertile, cărbuni, sare, nisipuri feruginoase, ţiţei. Toate aceste caracteristici explică de ce, mai ales pe marginea terasei înalte drepte a Ialomiţei, au fost documentate urme de locuirem, încă din neolitic.
Situl este un ansamblu care cuprinde mai multe monumente edificate pe parcusul celor mai bine de trei secole de funcţionare aici a unei curţi domneşti, păstrate în forme diferite de conservare sau complet dispărute dispărute cum este cazul şanţului de apărare parte a primei fortificaţii a curţii şi prima construcţie civilă (aşa numita Casa I):
- Ruine casa domnească Vlad Dracul (DB-II-m-A-17237.01);
- Ruine biserica paraclis ((DB-II-m-A-17237.01);
- Turnul Chindiei (DB-II-m-A-17237.03);
- Ruine ziduri de incintă cu turnuri (DB-II-m-A-17237.04);
- Biserica "Sf. Vineri” - Domnească mică (DB-II-m-A-17237.05);
- Ruine palat Petru Cercel (DB-II-m-A-17237.06);
- Biserica Domnească "Adormirea Maicii Domnului” (DB-II-m-A-17237.07);
- Ziduri de incintă cu porţi (DB-II-m-A-17237.08);
- Casa Doamnei Bălaşa - Bolniţa (DB-II-m-A-17237.09);
- Ruine foişor brâncovenesc (DB-II-m-A-17237.10);
- Ruine baie (DB-II-m-A-17237.11);
- Turnul porţii cu corp de gardă (DB-II-m-A-17237.12);
- Ruinele casei Dionisie Lupu – actualmente clădire reconstruită la scara 1:1 şi care adăposteşte Muzeul Tiparului şi Cărţii Vechi Româneşti (DB-II-m-A-17237.13);

Deşi multe dintre aceste componente au fost studiate nu putem vorbi, încă, de de o cercetare exhaustivă.
Observații   Cea mai vastă, ca suprafaţă, şi cea mai bine păstrată din spaţiul românesc, Curtea Domnească din Târgovişte, bine cunoscută în documentele epocii în care a funcţionat, a beneficiat în anii ultimului secol de ample investigaţii arheologice, studii de arhitectură, artă, articole şi chiar lucrări monografice.
Curtea Domnească a fost conservată şi restaurată parţial după 1960, astăzi complex muzeistic.
Descoperitor   Virgil Drăghiceanu
Data descoperirii   1934
Regim de proprietate   Public
Proprietar   C. N. M. ,,Curtea Domnească"
Data ultimei modificări a fişei   01.07.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Atestare documentară Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
turn  Epoca medievală (sec. XV)        
casă domnească  Epoca medievală (sec. XV)        
casă  Epoca medievală (1656)        
zid de incintă  Epoca medievală (sec. XVI-XVII)        
clopotniţă  Epoca medievală (sec. XVII)        
foişor  Epoca medievală (sf sec XVII)        
casă  Epoca modernă (1803)        
casă  Epoca medievală (sec. XIV)        
poartă  Epoca medievală (sec. XIV)        
Biserică  Epoca medievală (1583 - 1585)   neprecizată

 
DB-II-m-A-17237.07 
Biserică  Epoca medievală (sec. XIV)   neprecizată

Cercetarea laturii de est a altarului, respectiv în caseta 5, a identificat prima catapeteasmă, din lemn, poziţionată la cca. 1 vest de masa altarului şi sprijinită la capete pe o bază de cărămidă pe care se sprijineau stâlpii din lemn. De remarcat faptul că sub piciorul de zidărie al catapetesmei situat lângă latura sudică a paraclisului, s-a descoperit o farfurie smălţuită de la începutul secolului al XV-lea, depusă, credem, intenţionat (fig. 9/1). Reevaluarea cercetărilor anterioare, mai vechi sau mai noi, inclusiv a inventarului numismatic legat strict de monument, din prima etapă de existenţă, afară de cea mai veche emisă de Dan al II-lea, majoritatea aparţin anilor 1427 – 1437, emisiuni Sigismund de Luxemburg în ultima parte a domniei sale ne îndreptăţesc să afirmăm că biserica este construită mai târziu decât s-a presupus anterior, probabil în timpul domniilor lui Alexandru Aldea, Vlad Dracul sau chiar Vladislav al II-lea deci într-un interval cuprins intre 1431–1456. Această ipoteză este întărită şi de planul bisericii cu turn de intrare, element care nu a fost identificat ctitoriilor atribuite lui Mircea cel Bătrân, care justifică o datare ulterioară.

DB-II-m-A-17237.01 
Palat  Epoca medievală (1583 - 1585; transf. sec. XVII)   neprecizată

Casele domneşti au faze succesive de refacere şi extindere, începând cu Mircea cel Bătrân şi urmaşii direcţi, Petru Cercel (1584-1585), Matei Basarab (post 1639), Constantin Brâncoveanu (post 1694).

DB-II-m-A-17237.01 
Baie publică  Epoca medievală (sec. XVII)   neprecizată

Baia turcească.

DB-II-m-A-17237.11 
Turn  Epoca medievală (sf. sec. XVI)    

Apariţia Turnului Chindiei prin transformarea turnului de intrare a bisericii paraclis a constituit un semn de întrebare. Cele două sondaje din interior prelungirea secţiunii I/2014, respectiv secţiunea V reconfirmă că singura pardoseală identificată, atât sub Turnul Chindiei cât şi în restul bisericii este cea iniţială de formă dreptunghiulară (fig. 6-7). Construcţia turnului de fortificaţie este concomitentă cu refacerea bisericii, grav avariate, probabil la sfârşitul secolului al XVI, cauzat de un seism. Pardoseala hexagonală care marchează a doua etapă în evoluţia bisericii paraclis nu se mai întâlneşte sub turn şi în pronaos. Confirmarea a venit prin descoperirea în exterior între turn şi accesul actual dinspre sud al bisericii de un masiv de zidărie care este de fapt piciorul scării de acces în turnul fortificat. Între intrarea în biserică şi latura de est a piciorului scării a fost identificată aceeaşi pardoseală din cărămidă hexagonală întâlnită şi la interior, un argument în plus pentru datarea mai târzie a turnului de fortificaţie cunoscut cu numele al ”chindiei”. Nu putem afirma fără urmă de îndoială că platforma de zidărie din colţul opus dinspre nord-est aparţine tot structurii de acces în turn, în orice caz, acesta se făcea printr-o scară în zig-zag prin deschiderea existentă pe latura de sud care nu era o fereastră, cum se bănuia.

După Gh. Olteanu, Ovidiu Cârstina, Denis Căprăroiu este datat la jumătatea secolului XV.După Gh. Olteanu, Ovidiu Cârstina, Denis Căprăroiu este datat la jumătatea secolului XV.
DB-II-m-A-17237.03 
Cimitir  Epoca medievală (sec. XV)    

În campania din 2015 au fost identificate un număr de cinci morminte dintre care două în caseta 6, pe latura de sud a altarului, unul în absida nordică a naosului (caseta 5), cavoul amintit din caseta 4, între incintă şi biserică şi ultimul în caseta 10, practică pe latura nordică a casei mari din secolul al XV-lea. La acestea se adaugă şi reînhumarea surprinsă în caseta 8 de pe latura nordică a Turnului Chindiei (vezi planul general). Din mormintele amintite doar două au conţinut resturi osteologice umane, respectiv M 4 (fig. 2/1 ) din altar şi M 7 din caseta 10, celelalte fiind exhumate anterior amenajării fundaţiei bisericii-paraclis şi cu titlul de ipoteza reînhumate în excavaţia surprinsa în caseta 8 după demontarea fundaţiei incintei de piatră. Remarcăm la mormântul 4, din altar, descoperirea unui inel sigilar masiv, din argint, datat în a doua jumătate a secolului al XIV- lea. Ultimul mormânt, M 7, din caseta 10 este tăiat parţial pe partea vestică de şanţul de demantelare al incintei, un argument în plus că cimitirul a funcţionat înaintea construcţiei actualei biserici. Prezenta cavoului de piatră, unul dintre cele mai vechi descoperite la sud de Carpaţi, prezenţa celor două inele sigilare, respectul constructorilor bisericii pentru reînhumarea osemintelor descoperite ne permit afirmaţia că în această etapă perimetrul cercetat avea caracter domnesc

 
Biserică  prima jum. a sec. XV    

 
DB-II-m-A-17237.05 
Fortificaţii  sec. XVI-XVII p.Chr.    

Fortificaţia este alcătuită din şanţ şi val (până la 1584); ziduri de incintă, refăcute din zid pe actualul perimetru de Petru Cercel, dublate de Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu.

DB-II-m-A-17237.04 
amenajare       

 
 
amenajare       

 
DB-II-m-A-17237.10 
 
Cercetare
  Tip An Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare sistematică 2020
Nume Prenume Rol
IONIŢĂ Adrian
NĂSTASE Mihai
CÂRCIUMARU Minodora
PETRICĂ Florin Gabriel
Instituţia Rol
Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
2. cercetare sistematică 2018
Nume Prenume Rol
OLTEANU Gheorghe
IONIȚĂ Adrian
CĂPRĂROIU Denis
NĂSTASE Mihai Claudiu
CÂRCIUMAR Minodora
CHEOSEA Felician
CANTACUZINO Gheorghe I.
DIACONESCU Petru Virgil
Instituţia Rol
Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Universitatea "Valahia", Târgovişte
3. cercetare sistematică 2016
Nume Prenume Rol
OLTEANU Gheorghe
DIACONESCU Petru Virgil
IONIȚĂ Adrian
CANTACUZINO Gheorghe
PETRICĂ Florin Gabriel
CĂPRĂROIU Denis
NĂSTASE Mihai Claudiu
Instituţia Rol
Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
4. cercetare sistematică 2015
Nume Prenume Rol
DIACONESCU Petru Virgil
CÂRSTINA Ovidiu
CHEOSEA Felician
NĂSTASE Mihai
OLTEANU Gheorghe
CÂRCIUMARU Minodora
PETRICĂ Florin Gabriel
Instituţia Rol
Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
5. cercetare sistematică 2014
Nume Prenume Rol
CÎRSTINA Ovidiu 3
NĂSTASE Mihai Claudiu 3
OLTEANU Gheorghe 3
PETRICĂ Florin Gabriel 3
CÂRCIUMARU Minodora 3
CHEOSEA Felician 3
ILIE Ana 3
CĂPRĂROIU Denis 2
DIACONESCU Petru Virgil 1
Instituţia Rol
C.N.M. „Curtea Domnească” - Târgovişte 1
Univ. Valahia - Târgovişte 2
C.N.M. 3
6. cercetare sistematică 2013
Nume Prenume Rol
DIACONESCU Petru Responsabil ştiinţific
CÂRCIUMARU Minodora Membru colectiv
CĂPRĂROIU Denis Membru colectiv
CÎRSTINA Ovidiu Membru colectiv
NĂSTASE Mihai Membru colectiv
OLTEANU Gheorghe Membru colectiv
PETRICĂ Florin Membru colectiv
Instituţia Rol
Universitatea Valahia Târgovişte 1
Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte 6
7. cercetare sistematică 1977
Nume Prenume Rol
MIHĂESCU G.
8. cercetare sistematică 1961-1968, 1974, 1976, 1978 1979, 1981, 1984, 1986 1991, 2006
Nume Prenume Rol
CONSTANTINESCU Nicolae responsabil
CANTACUZINO Gh. Membru colectiv
MOISESCU Cristian Membru colectiv
THEODORESCU Răzvan Membru colectiv
MIHĂESCU Gabriel Membru colectiv
DIACONESCU Petru Membru colectiv
BARASCHI Silvia Membru colectiv
HEITEL Radu Membru colectiv
MĂRGINEANU - CÂRSTOIU Monica Membru colectiv
OLTEANU Ştefan Membru colectiv
CHICIDEANU Ion Membru colectiv
ZIRRA Vlad Membru colectiv
RĂDULESCU Venera Membru colectiv
SION Anişoara Membru colectiv
ILIESCU Octavian Membru colectiv
ŞTIRBU Constanţa Membru colectiv
9. cercetare sistematică 1954
Nume Prenume Rol
ZIRRA Vlad responsabil
10. cercetare sistematică 1934-1938
Nume Prenume Rol
DRĂGHICEANU Virgil responsabil
Instituţia Rol

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1090, poz.533, http://www.cultura.ro/sectiuni/Patrimoniu/Monumente/lista/dambovita.pdf [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Cantacuzino, Gheorghe, Date arheologice în legătură cu cronologia unor contrucţii ale Curţii Domneşti din Târgovişte, Monumente istorice. Studii şi lucrări de restaurare., II, 3, Bucureşti, 1969 [Publicaţie]
3. Diaconescu, Petru; Olteanu, Gheorghe, Cercetare arheologică (Curtea Domnească - 2006), Valachica, 19, CNM Curtea Domenască Târgovişte, Târgovişte, 2006, p. 368, fig. 1-2, p. 297 [Publicaţie]
4. Cercetarea arheologică a habitatului urban târgoviştean, Valahica, XX, Târgovişte, 2007, 193-194 [Publicaţie]
5. Diaconescu, Petre et all, Târgovişte | Judeţ: Dâmboviţa | Punct: Curtea Domnească | Anul: 2014, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 64-67, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5352&d=Targoviste-Dambovita-Curtea-Domneasca-2014 [Publicaţie]
6. Diaconescu, Petru Virgil, 52. mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița - Curtea Domnească, Punct sector A, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, 2016, 94-98, fig. 1, fig. 2. fig. 2/1, fig. 3, fig. 3/1, fig. 3/2, fig. 3/3 , fig. 6, fig. 7, fig. 9/1, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5500&d=Targoviste-Dambovita-2015 [Publicaţie]
7. Diaconescu, Petru, Târgovişte. Structuri urbane în evul mediu (Contribuţia arheologiei), Valachica, 18, 2005, 99-121 [Publicaţie]
8. Constantinescu, N,; Ionescu, C., Asupra habitatului urban de la Târgovişte ante 1394. Repere din vatra Curţii domneşti, SCIVA, 31, 1, 1980, 57-58 [Publicaţie]
9. Ionescu, C., Consideraţii asupra arhitecturii şi urbanismului oraşului Târgovişte în a doua jumătate a veacului al XIV-lea, RMMMIA Târgovişte în a doua jumătate a veacului al XIV-lea, 2, 1983 [Publicaţie]
10. Constantinescu, N., Cercetările arheologice de la Curtea domnească din Târgovişte, Documente recent descoperite şi informaţii arheologice, București, 1987, 69-78 [Publicaţie]
11. Cantacuzino, Gheorghe, Puncte de vedere privind evoluţia Curţii domneşti din Târgovişte în secolele XIV-XVI, SCIVA, 50, 3-4, 1999, 127-154 [Publicaţie]
12. Gioglovan, R., Din problemele istoriei Complexului monumental al Curţii Domneşti din Târgovişte, Valachica, 6, Târgovișțe, 1974, 102 [Publicaţie]
13. Moisescu, Cristian, Prima curte domnească de la Tîrgovişte, BMI, XXXIX, 1, 11-15 [Publicaţie]
14. Constantinescu, N.; Ionescu, C, Asupra habitatului urban de la Tîrgovişte înainte de 1394. Repere din vatra Curţii domneşti, SCIVA, 1, 31, 1980, 53-76 [Publicaţie]
15. Mihăescu, Gabriel, Din istoricul cercetărilor arheologice la Curtea Domnească din Târgovişte, MIA, 2, XVIII, 1986, 14-24 [Publicaţie]
16. Diaconescu, p.; Olteanu, Gh.; Petrică, Fl.; Năstase, Mihai, Curtea Domnească din Târgovişte. Cercetări arheologice 2008-2010, Argessis, XIX, 2010, 109-132 [Publicaţie]
17. Diaconescu, p.; Olteanu, Gh.; Muscă, Tiberiu, Fortificaţiile oraşului medieval Târgovişte. Contribuţii arheologice, HU, 16, 1-2, București, 2008, 91-132 [Publicaţie]
18. Ciocâltan, Adrian, Prope Turco set inter Scismaticos. Conventurile ordinelor mendicante din Ţara Românească (secolele XIV-XVI), HU, 17, București, 2009, 3-23 [Publicaţie]
19. Constantinescu, C. Ionescu, N.; Diaconescu, P.; Rădulescu, V., Târgovişte. Reşedinţa voievodală (1400-1700). Cercetări arheologice (1961-1986), Târgovișțe, 2009 [Publicaţie]
20. Căprăroiu, Denis, Oraşul medieval în spaţiul românesc extracarpatic (sec. X-XIV). O încercare de tipologizare a procesului genezei urbane, II, Târgovişte, 2014, 200-211 [Publicaţie]
21. Olteanu, Gheorghe, Târgovişte | Judeţ: Dâmboviţa | Punct: Curtea Domnească | Anul: 2018, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 207-216, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6231&d=Targoviste-Dambovita-Curtea-Domneasca-2018 [Publicaţie]
22. Diaconescu, Petre et all, Târgovişte | Judeţ: Dâmboviţa | Punct: Curtea Domnească | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5208&d=Targoviste-Dambovita-Curtea-Domneasca-2013 [Publicaţie]
23. Diaconescu, Petre et all, Târgovişte | Judeţ: Dâmboviţa | Punct: Curtea Domnească | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5699&d=Targoviste-Dambovita-Curtea-Domneasca-2016 [Publicaţie]
24. Petrică, Florin Gabriel, 51. Târgoviște, jud. Dâmbovița. Punct: Curtea Domnească din Târgoviște, Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 2020, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale, București, 2021, 278-285, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6603&d=Targoviste-Dambovita-Curtea-Domneasca-din-Calea-Domneasca-2020 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
25. Năstase, Mihai, Fișă analitică de evidență, Târgovişte, 2020 [Fişă de sit]
 
Fotografii sit