Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   46821.06
Nume   Situl arheologic de la Sudiţi - La hotarul dintre Sudiţi şi Bălaia
Județ   Buzău
Unitate administrativă   Gherăseni
Localitate   Sudiţi
Punct   La hotarul dintre Sudiţi şi Bălaia
Reper   Situl se află în marginea de est a satului, pe partea dreaptă a şoselei Gherăseni-Smeeni, Pe terasa de pe partea dreaptă a Călmăţuiului.
Reper hidrografic - nume   Călmăţui
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă; aşezare civilă
Descriere   Situl se află pe partea dreaptă a şoselei dintre Sudiţi şi Bălaia, în apropierea limitei dintre cele două sate, pe panta ce urcă uşor spre sud, formând terasa Călmăţuiului. Ocupă circa 1 ha. În urmă cu câteva decenii a fost cultivat cu viţă de vie, în prezent multe dintre parcele fiind abandonate. Cercetarea s-a concentrat în două sectoare: locuirea de pe terasă şi o movilă existentă la acea vreme - un tell eneolitic. Principalele descoperiri constau în bordeie şi locuinţe neo-eneolitice şi o mare cantitate de ceramică specifică perioadei; mai multe morminte Sântana de Mureş.
Descoperitor   Victor Teodorescu
Data descoperirii   1861
Suprafața sitului   cca 1 ha
Stare de conservare   medie / 10.11.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 10.11.2021
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   16.10.2023
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Atestare documentară Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Neolitic (Finalul mileniului VI a. Chr.)   ceramicii liniare

 
 
aşezare  Eneolitic (prima jumătate a mileniului V a. Chr.)   Boian

 
 
Tell  Eneolitic (a doua jumătate a mileniului V a.Chr.)   Gumelniţa

 
 
Necropolă  Epoca migraţiilor (secolele III-IV p. Chr.)   Sântana de Mureş

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Colectiv Instituţii
1. 2021
Nume Prenume Rol
GARVĂN Daniel
GRIGORAȘ Laurențiu
Instituţia Rol
Muzeul Județean Buzău
2. cercetare sistematică 1970-1973
Nume Prenume Rol
TEODORESCU Victor
Instituţia Rol
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
3. cercetare sistematică 1964
Nume Prenume Rol
TEODORESCU Victor
Instituţia Rol
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova

Bibliografie
1. Garvăn, Daniel, nepublicată, 2021 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Frânculeasa, Alin, ., Noi informații privind cercetările arheologice de la Sudiți, com. Gherăseni, jud. Buzău. Descoperiri din epoca neo-eneolitică, Mousaios, XV, 2010, 23-54 [Publicaţie]
3. Garvăn Daniel, Stăicuț Gabriel, Frînculeasa Alin, Cercetările arheologice de la Sudiți (jud. Buzău) - complexe din mileniul I d. Hr., Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 9, 2017, 129-157 [Publicaţie]
4. Garvăn, Daniel; Stăicuţ; Frinculeasa, Alin, Cercetările arheologice de la Sudiţi (jud. Buzău). Complexe din mil. I. d. Hr, Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 9, Cetatea de Scaun, 2017, https://www.academia.edu/36489686/_2017_Garv%C4%83n_St%C4%83icu%C5%A3_Fr%C3%AEnculeasa_Cercet%C4%83rile_arheologice_de_la_Sudi%C5%A3i_jud_Buz%C4%83u_Complexe_din_mil_I_d_Hr_BMJT_9_2017_pdf [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Garvăn, Daniel; Dinu, Cătălin, Studiu arheologic comuna Gherăseni, jud. Buzău, 2021 [Studiu istoric PUG]