Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.23
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-I-s-B-17880, B-I-s-B-17879
Nume   Situl arheologic de la Bucureşti - Ziduri între Vii - Str. Soldat Ghivan Nicolae
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Punct   Ziduri între Vii
Reper   Situl se află pe malul de sud al Lacului Fundeni, în zona străzii Ziduri între Vii şi a liniei de cale ferată care leagă Gara de Est de Gara Pantelimon, având în sud Strada Doamna Ghica.
Reper hidrografic - nume   Fundeni
Reper hidrografic - tip   lac
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Descriere   Primele cercetări în acest sit sunt realizate şi descrise de Dinu V. Rosetti în perioada interbelică, descoperindu-se aici urme importante din preistoria Bucureştiului. Ruinele palatului atribuit lui Matei Basarab erau pe atunci vizibile, păstrându-se ziduri până la înălţimi de 5 metri, aparţinând pivniţelor. Zona a fost distrusă de exploatarea nisipului şi a lutului, iar apoi a fost folosită ca zonă de depozitare a gunoiului.
Observații   Situl arheologic Ziduri între vii/ Str. Soldat Ghivan Nicolae a fost reconfigurat şi redenumit cu ocazia întocmirii studiului arheologic pentru PUG Bucureşti 2023 şi înglobează acum şi fostul sit Str. Soldat Ghivan Nicolae (cod RAN 179132.22, Cod LMI 2015 B-I-s-B-17879), aflat în zona unde există azi Parcul Râul Colentina.
Data ultimei modificări a fişei   17.10.2023
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Atestare documentară Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Palat domnesc  Epoca medievală (sec. XVII)    

Edificiul, ale cărui pivniţe erau bine păstrate pe la mijlocul secolului XX, a fost atribuit perioadei lui Matei Basarab. Este posibil vorba de un palat domnesc, descris de călătorul turc Evlia Celebi în secolul al XVII-lea şi folosit probabil până în secolul XVIII. Ruinele au fost distruse treptat astfel că în anii 1950 erau acoperite de un depozit de gunoi.

Palatul apare marcat pe hărţile istorice ale oraşului de la 1790 sau 1852.Palatul apare marcat pe hărţile istorice ale oraşului de la 1790 sau 1852.
B-I-m-B-17880.01 
Aşezare  Epoca medievală (Sec. IX - XI)    

 
 
Aşezare  Epoca migraţiilor (Sec. IV - VII)    

A fost cercetată o aşezare de secol VI, pe o suprafaţa de 2.200 m.p. care făcea parte dintr-un martor al terasei drepte a lacului Fundeni situat în dreptul fostei străzi Soldat Ghivan, paralelă cu malul lacului. Spaţiul era limitat spre N-E şi N-V de malurile unei foste cariere de nisip, spre S-V de un cartier de locuinţe, iar spre S-E de str. Chilei. Pe acest teren, de formă aproximativ dreptunghiulară, au fost trasate 14 secţiuni. Au fost identificate 15 bordeie, un cuptor în afara locuinţelor şi o groapă de provizii. Inventarul bordeielor a fost format în cea mai mare parte din ceramică alături de care au apărut, într-o proporţie redusă, obiecte de bronz, fier, os, piatră, sticlă. Din analiza materialului ceramic, se pot trage concluzii referitoare la aspectul cultural al unei aşezări din veacul VI e.n., care, potrivit observaţiilor din timpul săpăturilor, nu a cunoscut mai multe faze de locuire. Materialul ceramic este acelaşi în fiecare bordei, ca pastă, tehnică de lucru şi forme, dovedind o unitate rar întâlnită în alte aşezări. Numărul mare de fusaiole precum şi uneltele descoperite într-unul din bordeie (10) ar putea dovedi prezenţa unui atelier artizanal.

B-I-m-B-17880.02, B-I-m-B-17879.01 
Mormânt de incineraţie  La Tène (sec. II a. Chr.)   getică

Un mormânt de incineraţie descoperit cu ocazia exploatării unei cariere de nisip din zonă a fost cercetat de Dinu Rosetti. Inventarul mormântului cuprindea vase de ceramică deliene şi de inspiraţie greco-romană precum şi un cuţit de fier.

B-I-m-B-17880.03 
Aşezare  Epoca bronzului târziu   Tei / IV

 
B-I-m-B-17880.04 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu   Glina / III

 
B-I-m-B-17880.04, B-I-m-B-17879.03 
Mormânt  Epoca bronzului timpuriu   Glina / III

Un mormânt de inhumaţie atribuit culturii Glina III a fost descoperit de Dinu V. Rosetti în perioada interbelică. Scheletul era culcat pe stânga, în poziţie chircită. La picioare şi la cap se afla câte un vas de lut.

 
Aşezare  Neolitic    

 
B-I-m-B-17880.05 
Aşezare  Paleolitic    

Dinu Rosetti descoperă într-o carieră de nisip de la capătul străzii Zidurilor dintre Vii, la nord de ruinele atunci vizibile ale palatului (cetăţii) lui Matei Basarab, unelte de cremene şi numeroase rămăşiţe de cerbi şi elefanţi diluviali. Uneltele aveau întrucâtva analogii în Bulgaria la Temnata Dupka şi Mirizlivka (epoca aurignaciană) şi în Moldova la Gherman-Dumeni (în tipul levalloisian).

B-I-m-B-17880.06 
Aşezare  La Tène (sec. II - I a. Chr.)   getică

 
B-I-m-B-17879.02 
Aşezare  Epoca medievală dezvoltată (Sec. XV - XVI)    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare sistematică 1961-1963
Nume Prenume Rol
CAZIMIR Gheorghe
Instituţia Rol
Muzeul de Arheologie şi Istorie a Bucureştilor
2. periegheză 1957-1958
Nume Prenume Rol
PANAIT I. Panait
CERNOVODEANU Paul
CRISTACHE Ioana
3. periegheză 1942
Nume Prenume Rol
TEODORU Horia
4. cercetare sistematică 1929-1935
Nume Prenume Rol
ROSETTI Dinu, V.

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 447, poz. 69-75 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Teodoru, Horia, Zidurile între vii, Buletinul Monumentelor Istorice, XL, 1, 1971, 59-61, http://www.revistamonumenteloristorice.ro/?articol=56889-zidurile-intre-vii [Publicaţie]
4. Rosetti, Dinu, Tombes a incineration de L'âge Du Fer et de L'epoque Romaine dans la region de Bucarest. La Station Ziduri între Vii, Publicațiile Muzeului Municipiului București, 2, 1935, 57-61, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=113273-tombes-a-incineration-de-l-age-du-fer-et-de-l-epoque-romaine-dans-la-region-de-bucarest--publicatiile-muzeului-municipiului-bucuresti--ii-1935 [Publicaţie]
5. Rosetti, Dinu, Civilizația tip București/ Die Bukarester Kultur, Din preistoria Bucureștilor, 1, 1936, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=9070-din-preistoria-bucurestilor--i-1936 [Publicaţie]
6. Turcu, Mioara, Ceramica geto-dacă din colecţiile Muzeului de Istorie a municipiului Bucureşti, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, VII, 1969, 163-178, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=6945-ceramica-geto-daca-din-colectiile-muzeului-de-istorie-a-municipiului-bucuresti--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--vii-1969 [Publicaţie]
7. Dumitrescu, Vladimir, Un vase délien d'importation trouvé près de Fundeni, În memoria lui Vasile Pârvan, 1934, 121-125, http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/87827 [Publicaţie]
8. Gavrilă, Elena, Repertoriul aşezărilor culturii Tei din Bucureşti şi judeţul Ilfov, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, I, 2015, 42-66, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64889-repertoriul-asezarilor-culturii-tei-din-bucuresti-si-judetul-ilfov--revista-de-cercetari-arheologice-si-numismatice--1-i-2015 [Publicaţie]
9. Morintz, Sebastian; Rosetti, V. Dinu, Din cele mai vechi timpuri și până la formarea Bucureștilor, Bucureştii de odinioară în lumina săpăturilor arheologice, București, 1959, 11-47 [Publicaţie]
10. Popa, Corina; Năstase, Dumitru, Biserica Fundenii Doamnei, Meridiane, București, 1969, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=733-biserica-fundenii-doamnei [Publicaţie]
11. Măgureanu, Andrei et alii, Studiul arheologic pentru fundamentarea Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2, 2019 [PUG]
12. Rosetti, Dinu V., Importanţa cercetărilor arheologice bucureştene din perioada 1923-1948, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, IX, 1972, 51-56, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=19940-importanta-cercetarilor-arheologice-bucurestene-din-perioada-1923-1948--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--ix-1972 [Publicaţie]
13. Rosetti, Dinu V., Din preistoria Bucureștilor, Cronica numismatică și arheologică, 9, 89-91, 1929, 3-6 [Publicaţie]
14. Constantiniu, Margareta; Dolinescu-Ferche, Suzana, Contributii la cunoaşterea veacului VI e.n. pe teritoriul Bucureştilor (Săpăturile din str. Soldat Ghivan N.), Cercetări arheologice în Bucureşti, III, 1981, 92-106, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64971-contributii-la-cunoasterea-veacului-vi-e-n-pe-teritoriul-bucurestilor-sapaturile-din-str-soldat-ghivan-n--cercetari-arheologice-in-bucuresti--3-iii-1981 [Publicaţie]
15. Constantiniu, Margareta; Dolinescu-Ferche, Suzana, Un établissement du VI-e siécle à Bucarest (Découvertes de la Rue Soldat Ghivan), Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25, 1981, 289-329, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=107168-un-etablissement-du-vi-e-siecle-a-bucarest-decouvertes-de-la-rue-soldat-ghivan--dacia-revue-d-archeologie-et-d-histoire-ancienne-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--25-1981 [Publicaţie]
16. Ignat, Theodor; Vintilă, Camelia-Mirela, 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit