Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.60
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-I-s-A-17862
Nume   Situl arheologic de la Bucureşti - Străuleşti - Măicăneşti - Lunca
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Punct   Străuleşti (La Vii, La Nuci)
Reper   Situl arheologic este localizat în partea de N-E a municipiului Bucureşti, pe malul stâng al râului Colentina (lacul Griviţa), între malul nordic al lacului şi şoseaua Gh. Ionescu Siseşti, la E de pârâul Mogoşoaia.
Reper hidrografic - nume   Griviţa
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Descriere   Denumirea sitului reuneşte denumirea cartierului de astăzi Străuleşti cu cea a satului medieval Măicăneşti, dispărut în secolul XVI, precum şi toponimul Lunca, desemnând zona de pe malul lacului unde s-au cercetat o aşezare medievală de sec. VI-VII. Situl fost descoperit în anul 1960 printr-o cercetare de suprafaţă organizată de Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, iar în toamna târzie a aceluiaşi an s-a făcut o săpătură de sondaj. Cercetarea aproape sistematică a sitului s-a efectuat între anii 1960-1981, în cadrul a 22 campanii arheologice. În cele 38 de secţiuni care au caroiat terenul şi a numeroase casete, pe o suprafaţă de circa 40.000 m2 au fost descoperite dovezi materiale din epocile neolitică (cultura Boian), a bronzului (culturile Glina III şi Tei), geto-dacică şi resturi bogate ale unor vetre de aşezări din secolele II-III, IV, VI-VII, X-XI şi XIV-XVI, precum şi două necropole din secolele XIV-XV şi XV-XVI. Au fost precizate tipul de aşezare şi de locuinţă, meşteşugurile practicate în aşezările din secolele II-XVI, precum şi ritul de înmormântare în secolele XIV-XVI în centrul Câmpiei Române.
Topografic s-a constatat că zona din apropierea confluenţei pârâiaşului Mogoşoaia cu râul Colentina a fost folosită de locuitorii aşezărilor din secolele VI-VII, X-XI şi de cei din secolul XVI. Mai slabe sunt dovezile de locuire din secolele II-IV d. Hr. şi din perioada de început a existenţei satului Măicăneşti. Cercetări arheologice preventive desfăşurate la nord de şoseaua Gh. Ionescu Siseşti în 2016 nu au dus la descoperirea de materiale arheologice.
Observații   Situl fost redenumit cu ocazia întocmirii Studiului Arheologic pentru PUG Bucureşti 2023 şi înglobează fostele situri Străuleşti – Măicăneşti (cod LMI 2015: B-I-s-A-17862, cod RAN: 179132.60), Străuleşti-Luncă (Cod RAN: 179132.101).
Pe suprafaţa sitului se regăsesc numeroase deşeuri menajere, iar vegetaţia este abundentă. Topografia naturală face ca terenul să coboare dinspre stradă spre lac. Pe aproape întreaga suprafaţă a sitului au fost depuse cantităţi foarte mari de pământ amestecat cu resturi de materiale de construcţii. Această acţiune a fost realizată pentru a aduce terenul la aceeaşi cotă cu cea a străzii şi a face zona mai potrivită pentru dezvoltarea imobiliară. Umpluturile au înspre malul lacului o grosime de 4,00-5,00 metri.
Data descoperirii   1960
Stare de conservare   grav afectat / 19.03.2020
Data ultimei modificări a fişei   17.10.2023
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Atestare documentară Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă  Epoca medievală (Sec. XV - XVI)    

Au fost identificate 280 morminte şi aproximativ 289 de schelete (cu reînhumări). Orientarea mormintelor este în general pe direcţia est-vest, cu corpul întins orizontal cu faţa în sus, cu mâinile depuse pe cutia toracică sau sprijinite pe bazin. Urmele sicrielor sunt rare. În majoritatea cazurilor, corpul apare puternic strâns în urma înfăşurării lui într-un cearceaf sau în fâşii de pânză.

B-I-m-A-17862.01 
Necropolă  Epoca medievală (sec. XIV-XV)    

Au fost surprinse 74 morminte într-o necropolă descoperită în apropierea bordeielor, pe latura de sud a aşezării.

B-I-m-A-17862.02 
Aşezare rurală  Epoca medievală (Sec. XIV - XVI)    

Identificarea Măicăneştilor în izvoarele scrise este dificilă datorită funcţionării, numai pe teritoriul de azi al Bucureştilor, a două localităţi cu acelaşi nume (una pe cursul Colentinei, cealaltă pe malul Dâmboviţei). Cel mai vechi document în care este menţionată localitatea Măicăneşti datează din 18 octombrie 1560 fiind emis în Bucureşti de cancelaria lui Petru cel Tânăr. În sec. XVI avem menţionat cu certitudine, pe cursul Colentinei, satul Măicăneşti în sectorul cuprins între străzile Străuleşti şi Băneasa. În august 1582, Mihnea Turcitul, întărea lui Belciul din Clanţa „ocină aflată de la drumul Măicăneştilor până la drumul Racului şi până la apa Colentinei”. Mitropolitul Neofit iniţiază în anul 1750, o amplă acţiune de restabilire a proprietăţii moşiei Străuleşti. Printre altele, reţinem faptul că Străuleştii se învecinau cu moşia Măicăneştilor. Au fost surprinse 47 bordeie şi 16 locuinţe de suprafaţă în cercetările sistematice din secolul XX. Cele din sec. XIV sunt unicamerale, de formă patrulateră, adâncite în pământ, uneori cu colţurile rotunjite sau în unghiuri drepte. La unul dintre ele a fost surprinsă intrarea în trepte, aflată în colţul de sud-est. A doua jumătate a sec. XV - sec. XVI- locuinţe de suprafaţă (de formă patrulateră sau pătrată, cu podea din lut), bordeie fără vatră, bordeie cu vatră sau vetre simple, bordeie cu cuptor (de formă patrulateră, cu podeaua bine bătătorită şi cuptorul amenajat pe o platformă înaltă); au fost surprinse şi situaţii în care bordeiele se suprapun.

B-I-m-A-17862.03 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX-XI)   Dridu

Au fost surprinse mai multe bordeie, unele de formă rectangulară cu colţurile rotunjite.

B-I-m-A-17862.04 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. VI - VII p. Chr.)   Ipoteşti-Ciurel-Cândeşti

În cursul cercetărilor din 1960 au fost identificate 19 locuinţe, majoritatea bordeie adâncite în pământ cu cuptoare în formă de potcoavă.

B-I-m-A-17862.05 
Aşezare  Epoca romană şi post-romană (sec. II - V p. Chr.)    

Au fost identificate mai multe locuinţe datate în secolele II-III, III şi IV-V, precum şi gropi menajere, gropi pentru păstrarea proviziilor şi gropi rituale.

B-I-m-A-17862.06 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu   Tei

 
B-I-m-A-17862.07 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu   Glina III

 
B-I-m-A-17862.08 
Aşezare  Neolitic   Boian

 
 
Aşezare  Hallstatt    

A fost identificată o groapă, posibil de locuinţă.

 
Aşezare  La Tène   Basarabi

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare preventivă 2022
Nume Prenume Rol
IGNAT Theodor
NICOLAE Radu
Instituţia Rol
Muzeul Municipiului București
2. cercetare preventivă 2011
Nume Prenume Rol
MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheorghe 1
VINTILĂ Camelia-Mirela 1
Instituţia Rol
Muzeul Municipiului București 1
3. cercetare preventivă 2009
Nume Prenume Rol
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe
PÎRVULESCU Cosmin Dan
POPESCU Raluca-Iuliana
CIOCĂNEL Camelia Mirela
GAVRILĂ Elena
IGNAT Theodor
MĂGUREANU Andrei Mircea
Instituţia Rol
Muzeul Municipiului Bucureşti
4. cercetare de salvare 2000
Nume Prenume Rol
SANDU-CUCULEA Vasilica Responsabil de sector
PANAIT I. Panait responsabil
Instituţia Rol
Muzeul Municipiului Bucureşti 1
UCDC Bucureşti 2
5. cercetare sistematică 1960-1981
Nume Prenume Rol
PANAIT I. Panait
CONSTANTINIU Margareta
SANDU-CUCULEA Vasilica
ȘTEFĂNESCU Aristide
Instituţia Rol
Muzeul Municipiului Bucureşti 1

Bibliografie
1. Constantiniu, Margareta; Panait, Panait I.; Cristache-Panait, Ioana, Şantierul arheologic Băneasa - Străuleşti, Cercetări Arheologice în București, 2, 1965, p. 75-237, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64961-santierul-arheologic-baneasa-straulesti--cercetari-arheologice-in-bucuresti--2-ii-1965 [Publicaţie]
2. Constantiniu, Margareta; Panait, Panait I., Şantierul Băneasa - Străuleşti. Cercetările din sectorul Măicăneşti (1964-1966), Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, 6, 1968, 43-82, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=2849-santierul-baneasa-straulesti-cercetarile-din-sectorul-maicanesti-1964-1966--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--vi-1968 [Publicaţie]
3. Constantiniu, Margareta, Săpăturile arheologice de la Străuleşti - 1967, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, 7, 1969, p. 12-28, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=10591-sapaturile-arheologice-de-la-straulesti-1967-asezarile-prefeudale--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--vii-1969 [Publicaţie]
4. Constantiniu, Margareta, Aşezări din sec. II-IV e. n. pe teritoriul Bucureştilor, Izvoare arheologice bucureştene, 1978, p. 34-38 [Publicaţie]
5. Panait, Panait I.; Constantiniu, Margareta, Şantierul arheologic Străuleşti-Măicăneşti, Materiale și Cercetări Arheologice, 15, Bucureşti, 1983, p. 529-531, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1983_num_15_1_1859 [Publicaţie]
6. Panait, Panait I., Prezenţe monetare în vatra satului Măicăneşti pe Colentina - Bucureşti (sec. XIV-XVI), Faţetele istoriei. Existenţe, identităţi, dinamici, Bucureşti, 2000 [Publicaţie]
7. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
8. Panait, Panait I., Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2001, p. 49-51, nr. 33, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1132 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 441-442, poz. 7-15 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
10. Mănucu Adameşteanu, Gheorghe, 2007 [Fişă de sit]
11. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, Bucureșți, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4820&d=Bucuresti-Soseaua-Gheorghe-Ionescu-Sisesti-nr-201-tarla-189-parcela-10-2011 [Publicaţie]
12. Schuster, Christian, Documentație pentru obținerea autorizației de cercetare arheologică preventivă (Autorizație nr. 418/04.09.2018), 2018 [Document de arhivă]
13. Morintz, Alexandru, Documentație pentru obținerea autorizației de cercetare arheologică preventivă, 2018 [Document de arhivă]
14. Schuster, Cristian, Die Tei-Kultur, Zur Bronzezeit in Südrumänien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara, Târgovișțe, 2005, 103 [Publicaţie]
15. Sandu, Vasilica, Situl Străuleşti-Măicăneşti. Aşezarea din secolele VI-VII d. Hr. Săpătura din anul 2000, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, 2, 2016, 166-187, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64912-situl-straulesti-maicanesti-asezarea-din-secolele-vi-vii-d-hr-sapatura-din-anul-2000--revista-de-cercetari-arheologice-si-numismatice--2-ii-2016 [Publicaţie]
16. Vintilă, Camelia Mirela, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București, 2019 [PUG]
17. Vintilă, Camelia Mirela, Descoperiri aparţinând culturii Dridu în aşezarea de la Bucureşti - "Străuleşti Măicăneşti", Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, 4, București, 2018, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=66353-descoperiri-apartinand-culturii-dridu-in-asezarea-de-la-bucuresti-straulesti-maicanesti--revista-de-cercetari-arheologice-si-numismatice--4-iv-2018 [Publicaţie]
18. Panait, Panait I., Contribuţii arheologice la cunoaşterea satului în sec. al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureştilor, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, 1964, 219-228, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=4815-contributii-arheologice-la-cunoasterea-satului-in-sec-al-xv-lea-pe-teritoriul-de-azi-al-bucurestilor--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--i-1964 [Publicaţie]
19. Panait, I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii-Noi din 1960. Sectorul Măicănești, Cercetări arheologice în Bucureşti, I, 1963, 126-131, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64951-sapaturile-de-la-bucurestii-noi-din-1960--cercetari-arheologice-in-bucuresti--1-i-1963. [Publicaţie]
20. Ignat, Theodor; Vintilă, Camelia-Mirela, 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
21. Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe, Punct Străuleşti Luncă, şoseaua Gh. Ionescu Siseşti, nr. 303-309, Cronica cercetărilor aheologice din România Campania 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4426 [Publicaţie]
 
Fotografii sit