Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.07
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-I-s-B-17864, B-I-s-B-17863
Nume   Situl arheologic de la Bucureşti - Băneasa - Vatra Nouă - La Stejar - Alba
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Punct   Vatra Nouă
Reper   Situl se află în cartierul Vatra Nouă, pe platoul unei terase înalte a malului nordic al Lacului Griviţa şi la sud de Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti.
Reper hidrografic - nume   Griviţa
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; mormânt
Descriere   Situl grupează cercetări realizate în mai multe campanii de cercetări sistematice, precum şi în campanii preventive, în situri denumite La Stejar, Vatra Nouă, Alba.
Staţiunea arheologică Băneasa-La Stejar a intrat în literatura de specialitate datorită descoperirii, în anul 1929, a unei aşezări din epoca bronzului, aparţinând culturii Tei. Descoperitorul ei, Dinu V. Rosetti, distinge, cu această ocazie, o nouă fază a culturii Tei, pe care o denumeşte faza Stejar. Tot atunci el semnalează şi existenţa, în acelaşi loc, a unor aşezări din prima epocă a fierului şi din sec. IV-VI p.Chr.
Observații   Situl arheologic Băneasa-Vatra Nouă-La Stejar-Alba a fost reconfigurat şi redenumit cu ocazia întocmirii studiului arheologic pentru PUG Bucureşti 2023 şi înglobează fostele situri Băneasa-Vatra Nouă (Cod LMI 2015: B-I-s-B-17863, cod RAN 179132.06) şi Băneasa-La Stejar (Cod LMI 2015 B-I-s-B-17864, cod RAN 179132.07).
Suprafaţa sitului este puternic antropizată. Au mai rămas foarte puţine terenuri libere de construcţii în special în partea de est, dar şi în curţile caselor deja construite pe care se mai pot face investigaţii arheologice
Descoperitor   Dinu V. Rosetti
Data descoperirii   1929
Data ultimei modificări a fişei   16.10.2023
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Atestare documentară Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca migraţiilor (Sec. VI - VII p. Chr.)    

 
B-I-m-B-17864.01 
Aşezare  Hallstatt    

 
B-I-m-B-17864.02 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu   Tei

 
B-I-m-B-17864.03 
Aşezare  La Tène (Sec. II-I a.Ch.)   getică

 
 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX - XI)   Dridu

 
 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu   Glina

 
 
Aşezare  Epoca romană şi post-romană (Sec. III-IV Chr.)    

 
 
Mormânt  Epoca medievală târzie (Sec. XVII-XVIII)    

 
 
Mormânt  Epoca medievală (Sec. X-XI)    

 
 
Aşezare  Neolitic    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare preventivă 2011
Nume Prenume Rol
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe
VINTILĂ Camelia-Mirela
Instituţia Rol
Muzeul Municipiului Bucureşti
2. cercetare preventivă 2007
Nume Prenume Rol
CIOCĂNEL Camelia Mirela
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe
NESTORESCU Cristian
PÎRVULESCU Cosmin Dan
VASILE Sandu Gabriel
ZAMBORY Mihaly-Tibor
Instituţia Rol
Muzeul Municipiului București
Muzeul Naţional de Istorie a României
3. cercetare sistematică 1962-1963
Nume Prenume Rol
CONSTANTINIU Margareta
LEAHU Valeriu
Instituţia Rol
Muzeul Municipiului București

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 442, poz. 17-20 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Manucu-Adameşteanu, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3836 [Publicaţie]
4. Manucu-Adameşteanu, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4820&d=Bucuresti-Soseaua-Gheorghe-Ionescu-Sisesti-nr-201-tarla-189-parcela-10-2011 [Publicaţie]
5. Vintilă, Camelia Mirela, Măgureanu, Despina, Notă asupra descoperirilor de sec. II - I a. Chr. din situl arheologic 'Băneasa - La Stejar', Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, 4, 2012, 183-196, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=255042 [Publicaţie]
6. Rosetti, Dinu V., Câteva aşezări şi locuinţe preistorice din preajma Bucureştilor, 1932, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=9024-cateva-asezari-si-locuinte-preistorice-din-preajma-bucurestilor--1932 [Publicaţie]
7. Constantiniu, Margareta; Panait, I. Panait, Şantierul arheologic Băneasa - Străuleşti. 1. Aşezarea autohtonă prefeudală de la Băneasa (La Stejar) 2. Sectorul Alba, Cercetări Arheologice în Bucureşti, 2, 1965, 75-238, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64961-santierul-arheologic-baneasa-straulesti--cercetari-arheologice-in-bucuresti--2-ii-1965 [Publicaţie]
8. Vintilă, Camelia Mirela, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București, 2019 [PUG]
9. Boroneanț, Adina et alii, Alba sau Băneasa - La Stejar? Reidentificarea unui sit arheologic din nord-vestul Bucureștiului, Materiale şi cercetări arheologice, 17, 2021, 267-328, https://www.persee.fr/doc/mcarh_1220-5222_2021_num_17_1_2160 [Publicaţie]
10. Constantiniu, M., Panait, I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii-Noi din 1960, Cercetări arheologice în Bucureşti, I, 1963, 77-138, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64951-sapaturile-de-la-bucurestii-noi-din-1960--cercetari-arheologice-in-bucuresti--1-i-1963 [Publicaţie]
11. Ignat, Theodor; Vintilă, Camelia-Mirela, 2023 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit