Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.43
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-I-s-B-17902
Nume   Situl arheologic Biserica Foişor din Bucureşti
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Adresa   Str. Foişorului 119
Reper   Biserica Foişor se află pe strada Foişorului, în cartierul Vitan, pe o zonă înălţată aflată pe malul stâng al râului Dâmboviţa.
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Data ultimei modificări a fişei   26.09.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Atestare documentară Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală târzie (1746)    

Biserica a fost fondată în anul 1746 de către Smaranda, soţia domnitorului Nicolae Mavrocordat. În preajmă se mai păstrau la suprafaţă în sec. XX ruinele casei domneşti. Biserica are hramurile Naşterea Maicii Domnului şi Sf. Trifon. Zidul înconjurător al bisericii a fost demolat în partea nordică în 1925 cu ocazia construirii casei parohiale. În 1929 au fost aprobate lucrări de consolidare a bisericii. În 1936 au loc restaurări ale picturilor din biserică. În urma cutremurului din 1940, biserica a necesitat noi reparaţii.

B-II-m-A-18759 
Turn clopotniţă  Epoca contemporană (Sec. XX)    

 
 
Casă parohială  Epoca contemporană (1925)    

 
 
Aşezare  Epoca migraţiilor timpurie (Sec. VI-VII p.Chr.)   Ciurel

În timpul cercetărilor arheologice asupra ruinelor casei domneşti s-a descoperit că aceasta a suprapus parţial o aşezare de sec VI-VII p. Chr.. Au fost identificate trei bordeie surprinse la nivelul temeliilor zidurilor locuinţei medievale.

B-I-s-B-17902.04 
Necropolă  Epocă medievală târzie (Sec. XVIII)    

Au fost descoperite cca 30 de morminte, înhumări şi reînhumări, care aparţineau cimitirului bisericii. Cel mai vechi a fost datat în 1757, când se înfiinţează mahalaua Foişor.

B-I-s-B-17902.02 
Casă domnească  Epoca medievală târzie (Sec. XVIII)    

În curtea bisericii se păstrează fragmente din fundaţiile casei Mavrocordaţilor, construită de Nicolae Mavrocordat, în curtea căreia a fost construită ulterior biserica. Această casă avea şi un foişor, de unde şi numele dat locului. Acest palat a fost resedinţa de vară a familiei domnitoare. Tradiţia orală menţionează faptul că palatul domnesc de la biserica Foişor avea un pod din lemn, drept, ce traversa valea Dâmboviţei şi lega Palatul de Mănăstirea Văcăreşti.

B-I-s-B-17902.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare sistematică 1964-1965
Nume Prenume Rol
TURCU Mioara
MARINESCU Constantin
Instituţia Rol
Muzeul Municipiului București

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 522, poz. 1040 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de biserica Nasterea Maicii Domnului - Foisor din Bucuresti, Mapa nr. 23, Fascicula nr. 14, Imprimeria Centrala, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0567-biserica-nasterea-maicii-domnului-foisor-bucuresti-str-foisorului-nr-119/ [Document de arhivă] (sursa fişei de sit)
3. Stoicescu, Nicolae, Vechi monumente bucureştene. I. Casa Mavrocordaţilor de la Foişor. II. Hanul Constantin Vodă, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, I, 1964, 541-354, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=26596-vechi-monumente-bucurestene-i-casa-mavrocordatilor-de-la-foisor-ii-hanul-constantin-voda--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--i-1964 [Publicaţie]
4. MARINESCU, C., TURCU, Mioara, Consideraţii privind "Foişorul Mavrocordaţilor", Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, VI, 1968, 119-126, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=2814-consideratii-privind-foisorul-mavrocordatilor--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--vi-1968 [Publicaţie]
5. Sinigalia, Tereza, Un program arhitectural din moștenirea brâncovenească destinat "zăbavei și primblării", Revista Monumentelor Istorice, 1-2, Bucureşti, 1998, 5-17, http://revistamonumenteloristorice.ro/?volum=1948-revista-monumentelor-istorice-1-2-anul-lxvii-1998 [Publicaţie]
6. Dulciu, Dan, Efemeride istoriografice Pisanii bucureștene recente, București, 2016, 117-119, https://www.academia.edu/28674869/Efemeride_istoriografice_Pisanii_bucurestene_recente [Publicaţie]