Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   45370.01
Nume   Aşezarea pluristratificată de la Boldu - Movila Turcului
Județ   Buzău
Unitate administrativă   Boldu
Localitate   Boldu
Punct   Movila Turcului
Reper   Situl se află în colţul de SV al teritoriului com. Boldu, la limita cu com. Ghergheasa, pe malul drept al pârâului Boldu.
Reper hidrografic - nume   Boldu
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură, păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl a fost identificat în jurul Movilei Turcului, aflată pe hotarul dintre comunele Boldu şi Ghergheasa. Situl se află pe teritoriul ambelor unităţi administrative. În literatura de specialitate apare menţionat sub denumirea Sălcioara - Movila Turcului. Este amplasat pe marginea terasei de pe malul drept al pârâului Boldu, pe hotarul dintre comune, la 2,8 km sud vest de la intrarea în Boldu dinspre Râmnicelu şi la 2,2 km nord-est faţă de cimitirul din Sălcioara. Legătura dintre acest din urmă sat şi sit este făcută de un drum agricol. Situl este suprapus de Movila Turcului şi de încă o movilă fără nume, aflată la vest de prima, la mică distanţă, dar pe teritoriul com. Ghergheasa. În jurul celor două movile terenul nu este arat, observaţiile fiind îngreunate şi de numeroasele resturi menajere recente depozitate.
Observații   Situl se întinde şi pe teritoriul UAT vecin (vezi cod RAN 46858.03).
Descoperitor   A fost identificat de Vasile Drâmbocianu în anii 80.
Data descoperirii   07 februarie 2018
Suprafața sitului   cca. 11 ha
Stare de conservare   medie / 19.01.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 19.01.2021
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   14.09.2023
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Atestare documentară Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic (Mil. V a. Chr.)   Boian

 
 
aşezare  Antichitate (sec. al IV-lea p. Chr.)   Sântana de Mureş

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Colectiv Instituţii
1. periegheză 2018
Nume Prenume Rol
DINU Cătălin
GARVĂN Daniel
MATEI Sebastian
MUNTEANU Roxana
Instituţia Rol
Muzeul Judeţean Buzău

Bibliografie
1. Garvăn, Daniel, Descoperiri Boian în interfluviul Buzău-Râmnicu Sărat, Mousaios, XXI, Buzău, 2018, 9 [Publicaţie]
2. Garvăn, Daniel; Dinu, Cătălin, Studiu arheologic al comunei Boldu, județul Buzău, 2018 [Studiu istoric PUG] (sursa fişei de sit)
3. D.Garvăn, C. Dinu, 2020 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)