Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   160760.08
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-A-05752
Nume   Fortificaţia La Tène de la Beştepe - Cetăţuie (Be 99)
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Beştepe
Localitate   Beştepe
Punct   Cetăţuie
Reper   Situl se află la cca. 1,70 km nord-est de localitate, pe un promontoriu din apropierea braţului Sf. Gheorghe.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   podiş
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl a fost identificat de Pamfil Polonic la sfârşitul sec. al XIX-lea. Cercetările arheologice întreprinse aici de G. Simion în 1974 au furnizat singurele date despre stratigrafia sitului, puţinele descoperiri înregistrate indicând o datare a monumentului în sec. IV-III a.Chr.
Descoperitor   sfârşitul sec. al XIX-lea
Suprafața sitului   250 000 mp
Stare de conservare   grav afectat / 19.09.2023
Riscuri naturale   Animale: 3 / 19.09.2023
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 19.09.2023; Vandalism: 4 / 19.09.2023; Furturi: 2 / 19.09.2023; Incendii provocate: 2 / 19.09.2023
Data ultimei modificări a fişei   20.10.2023
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Atestare documentară Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Fortificaţie  La Tène (sec. IV - III a. Chr.)   geto-dacică

 
 
val şi şanţ de apărare  La Tène (sec. IV - III a. Chr.)    

Aşezarea a fost fortificată cu un val şi două şanţuri adiacente ce închideau o suprafaţă de aproximativ 25 ha.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Colectiv Instituţii
1. evaluare de teren 2011-2012
Nume Prenume Rol
MICU Cristian
STĂNICĂ Aurel
MIHAIL Florian
AILINCĂI Sorin
MOCANU Marian
PARASCHIV Dorel
Instituţia Rol
Institutul de Cercetări Eco-muzeale Tulcea
2. 1977
Nume Prenume Rol
LĂZURCĂ Elena 1
SIMION G. 1

Bibliografie
1. Listei Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, III, 2004, 2254, poziția 80, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/lista-monumentelor-istorice-2004.pdf [Ordin MCC]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, 4, poziția A0043, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-tulcea-1991.pdf [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Irimia, Mihai, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, XIII, Constanţa, 1980, 66-118, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCYmJVaE5KZzlTUTg/view?resourcekey=0-btpn2roZbKlgJP53jILmkA [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Micu, Cristian, 2015 [Fişă de sit]
5. Simion, Gavrilă, Cetatea geto-dacică de la Beștepe (comuna Mahmudia - Tulcea), Peuce, 6, 1977, 31-47 [Publicaţie]
6. Simion, Gavrilă, Quelques remarques sur la civilization getique des centres et forteresses autochtones de Doubroudja a la fin du Hallstatt et au commencement du La Tene, Culturi Antice la Gurile Dunării. Pre şi Protoistorie, I, Tulcea, 2003, 135-136 [Publicaţie]
7. Micu, Cristian; Stănică, Aurel; Panait, Valentin; Ailincăi, Sorin; Costea, Iuliana; Dima, Ligia; Mihail, Florian; Mocanu, Marian; Paraschiv, Dorel, Studiu istoric și arheologic comuna Beștepe, Tulcea, 2011 [Studiu istoric PUG]