Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   160751.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-B-05740
Nume   Situl arheologic de la Băltenii De Sus - Be 103
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Beştepe
Localitate   Băltenii De Sus
Punct   Be 103
Reper   Aşezarea se află în intravilanul localităţii şi pe platoul aflat la sud-vest de aceasta.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   Situl a fost grav afectat de acţiunea factorilor antropici (construcţie locuinţe, lucrări agricole). Din cadrul sitului trebuie excluse suprafeţele de teren din mai multe proprietăţi pe care s-au realizat săpături arheologice preventive.
Data descoperirii   a doua jumătate a sec. XX
Stare de conservare   grav afectat / 20.10.2023
Riscuri naturale   Animale: 3 / 20.10.2023
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 20.10.2023; Vandalism: 4 / 20.10.2023; Furturi: 2 / 20.10.2023
Regim de proprietate   5 ha
Data ultimei modificări a fişei   20.10.2023
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Atestare documentară Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare civilă  Epoca elensitică (sec. III-I a. Chr.)    

În cadrul cercetărilor preventive de pe alte două proprietăţi au fost identificate două nivele de locuire de perioadă elenistică (sec. III – I a. Chr.) marcate prin material ceramic (mănuşi de amfore de Rhodos ştampilate), resturi osteologice, fragmente izolate de chirpici.

 
aşezare civilă  La Tène (sec. IV- I a. Chr.)    

În cadrul cercetărilor preventive au fost identificate materiale sau complexe arheologice atribuite celei de-a doua epoci a fierului (sec. IV-I a.Chr.).

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Colectiv Instituţii
1. evaluare de teren 2011-2012
Nume Prenume Rol
MICU Cristian
STĂNICĂ Aurel
MIHAIL Florian
AILINCĂI Sorin
MOCANU Marian
PARASCHIV Dorel
Instituţia Rol
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 2252, poziția 58, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/lista-monumentelor-istorice-2004.pdf [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, 3, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-tulcea-1991.pdf [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Micu, Cristian, 2012 [Fişă de sit]
4. Micu, Cristian; Stănică, Aurel; Panait, Valentin; Ailincăi, Sorin; Costea, Iuliana; Dima, Ligia; Mihail, Florian; Mocanu, Marian; Paraschiv, Dorel, Studiu istoric și arheologic comuna Beștepe, Tulcea, 2012 [Studiu istoric PUG]
5. Stănică, Aurel; Mihail, Florian, Raport de cercetare arheologică preventivă - Locuință parter, Document aflat în arhiva ICEM Tulcea, 2005 [Document de arhivă]
6. Topoleanu, Florin; Paraschiv, Dorel, Raport de cercetare arheologică preventivă - Construire locuință, Document aflat în arhiva ICEM Tulcea, 2005 [Document de arhivă]
7. Iacob, Mihaela; Stănică, Aurel, Raport de cercetare arheologică preventivă - Locuință, Document aflat în arhiva ICEM Tulcea, 2005 [Document de arhivă]
8. Topoleanu, Florin; Costea, G., Raport de cercetare arheologică preventivă - Construire pensiune Băltenii de Sus, Document aflat în arhiva ICEM Tulcea, 2009 [Document de arhivă]
9. Topoleanu, Florin; Costea, G.; Cistea, I., Raport de cercetare arheologică preventivă - Construire a două căsuțe de vacanță, Document aflat în arhiva ICEM Tulcea, 2009 [Document de arhivă]
10. Topoleanu, Florin; Costea, G.; Cistea, I., Raport de cercetare arheologică preventivă - "Construire biserică creştin ortodoxă Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Document aflat în arhiva ICEM Tulcea, 2009 [Document de arhivă]