Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   61577.05
Nume   Necropola tumulară de la Băltăgeşti - Dealul Tunari (Sit 63)
Județ   Constanţa
Unitate administrativă   Crucea
Localitate   Băltăgeşti
Punct   Dealul Tunari
Reper   Necropola tumulară se află la 3,5 km E-SE de localitatea Dunărea, 2-3,5 km Nord de localitatea Siliştea şi la distanţe cuprinse între 4 - 5,5 km Sud de localitatea Băltăgeşti, pe culmea Dealului Tunari.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   descoperire funerară
Tip   necropolă; tumul
Observații   Situl se întinde pe teritoriul UAT Seimeni, cod RAN 62921.23 şi UAT Crucea, cod RAN 61577.05.
Suprafața sitului   33 ha
Stare de conservare   grav afectat / 13.11.2023
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 13.11.2023
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   13.11.2023
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Atestare documentară Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă tumulară  Epoca romană (sec. II-IV p. Chr.)    

La suprafaţa solului au fost identificate nuclee de locuire importante, cu numeroase fragmente ceramice (vase de uz comun, amfore) şi pietre provenite de la construcţii. Cronologia descoperirilor indică epoca romană şi romană târzie (sec. II-IV p.Chr.), cu nucleul de secol IV mai dens în partea de SV a sitului (unde au fost descoperite şi monede).

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Colectiv Instituţii
1. evaluare de teren 2021
Nume Prenume Rol
BĂJENARU Constantin
NOPCEA Cătălin Mircea
GEORGESCU Viorel Ştefan
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Bibliografie
1. Băjenaru, Constantin; Nopcea, Cătălin Mircea; Georgescu, Viorel Ștefan, Studiu istoric-arheologic P.U.G. Comuna Seimeni, județul Constanța, Constanța, 2021 [Studiu istoric PUG] (sursa fişei de sit)