Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   114612.04
Name   Situl arheologic de la Albeşti - Sub Cetăţea
County   Mureş
Commune   Albeşti
City/Town/Village   Albeşti
Place   Sub Cetăţea
Landmark   Situl se află pe o terasă înaltă, în dreapta văii Şapartocului, la baza fortificaţiei „La Cetăţea", la 3 km sud de Albeşti.
Hydrographic landmark - name   Cociumba; Pârâul Viilor
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   depresiune
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Site Surface   5,543187 ha
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 28.09.2022
Ownership   privat
Last record update   28.09.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Documentary attestation Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Locuire  Epoca bronzului timpuriu   Coţofeni

Nivelul inferior al stratului de depunere conţinea fragmente ceramice şi resturi osteologice.

 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu   Sighişoara - Wietenberg

Existenţa unor pietre de vatră, a unor gropi rituale cu multă ceramică atestă urmele unor locuinţe de suprafaţă.

 
Aşezare  La Tène (sec. I p.Chr)   dacică

Au fost descoperite locuinţe patrulatere cu colţurile rotunjite, fără vetre, gropi menajere şi gropi rituale, cu ceramică fragmentară.

 
mormânt dublu de inhumaţie  Latene   geto-dacică

Groapa mormântului este în formă de clopot; conţinea ceramică şi inventar metalic

 
Aşezare  Epoca romană   romană

Au fost descoperite fragmente de ceramică fină, de culoare gălbuie sau cenuşie.

Au fost descoperite fragmente de ceramică fină, de culoare gălbuie sau cenuşie.
 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. VII - VIII)   neprecizată

Aşezarea este locuită din nou în perioada prefeudală, fapt atestat de locuinţele monocelulare (una singură cu două camere), de formă patrulateră, adâncite în sol (0,40-0,60 m), cu instalaţii de încălzire (cuptoare din piatră), locuinţe-atelier de redus minereul de fier, ceramică lucrată la roată, gropi menajere şi gropi rituale.

 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX - XI)   neprecizată

 
 
 
Research
  Type Year Observations Persons Institutions
1. sondaj 1989
Name Forename Role
BALTAG Gheorghe
Institution Role
Muzeul de Istorie Sighișoara
2. sondaj 1987
Name Forename Role
BALTAG Gheorghe
Institution Role
Muzeul de Istorie Sighișoara
3. sondaj 1980
Name Forename Role
BALTAG Gheorghe
Institution Role
Muzeul de Istorie Sighișoara

Bibliography
1. Baltag, Gheorghe, Date pentru un studiu arheologic al zonei municipiului Sighişoara, Marisia, IX, Târgu Mureș, 1979, 103, LXIII/2, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=11976-date-pentru-un-studiu-arheologic-al-zonei-municipiului-sighisoara--marisia--ix-1979 [Publicaţie]
2. Lazăr, Valeriu, Repertoriul Arheologic al judeţului Mureş, Casa de Editură ”Mureș”, Târgu Mureș, 1995, 42 [Repertoriu] (site record source)
3. Baltag, Gheorghe, Aşezarea de la Albeşti-Sighişoara. Elemente inedite în cultura materială din sec. IX-X, Revista Bistriței, VIII, Casa Editorială şi de Presă „Glasul Bucovinei”, Iași, 1994, 75-78, I-VII, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=72693-asezarea-de-la-albesti-sighisoara-elemente-inedite-in-cultura-materiala-din-sec-ix-x--revista-bistritei--viii-1994 [Publicaţie]
4. Baltag, Gheorghe; Amlacher, E., Acta Historiae Artium (AHA), XXVIII, Akadémiai Kiadó, Budapesta, 1987-1988, 98, 2a [Publicaţie]
5. Baltag, Gheorghe, Noi contribuţii la repertoriul arheologic al zonei Târnava Mare, Marisia, XXIII-XXIV, Târgu-Mureș, 1994, 172, 1, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=15118-noi-contributii-la-repertoriul-arheologic-al-zonei-tirnava-mare--marisia--xxiii-xxiv-1994 [Publicaţie]
6. Savu, Alexandru Gheorghe, IMPR, 1, 1984, 221 [Publicaţie]
7. Lazăr, Valeriu, Autohtoni şi alogeni în spaţiul judeţului Mureş în perioada prefeudală (sec. III - X), Revista Bistriței, VIII, Casa Editorială şi de Presă „Glasul Bucovinei”, Iași, 1994, 55-56; 58, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=72692-autohtoni-si-alogeni-in-spatiul-judetului-mures-in-perioada-prefeudala-sec-iii-x--revista-bistritei--viii-1994 [Publicaţie]
8. Lazăr, Valeriu, Mărturii arheologice ale continuității daco-romane din județul Mureș, Revista Bistriței, VII, Casa Editorială şi de Presă „Glasul Bucovinei”, Iași, 1993, 77-89, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=72634-marturii-arheologice-ale-continuitatii-daco-romane-din-judetul-mures--revista-bistritei--vii-1993 [Publicaţie]
9. Nemeti, Sorin; Fodorean, Florin-Gheorghe, Studiu Istoric și arheologic, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Albești, județul Mureș, Cluj-Napoca, 2013 [Publicaţie]
 
Site Photos

>