Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   13506.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AG-I-s-A-13357
Name   Castrul roman de la Câmpulung - Jidova
County   Argeş
Commune   Municipiul Câmpulung
City/Town/Village   Câmpulung
Place   Jidova (Jidava)
Landmark   Castru auxiliar avea o poziţie strategică la aproximativ 20 km sud de pasul Rucăr-Bran, fiind identificat la sud de cartierul Pescăreasa din municipiul Câmpulung Muscel, pe suprafaţa unei terase joase, pe malul drept al Râului Târgului, în unctul „Cetate” sau „Jidova”.
Hydrographic landmark - name   Târgului
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   depresiune
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare militară
Notes   Castrul se află situat pe Limes Transalutan.
Site Surface   1,405 ha
State of preservation   medie / 21.07.2022
Human risk   Afectare parţială: 2 / 07.03.2018
Last record update   21.07.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Documentary attestation Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Castru de pământ  Epoca romană (sec. II p. Chr.)   romană

Construcţia de lemn şi pământ era susţinută de stâlpi, trunchiuri groase, cu diametrul de circa 30-40 cm, iar interiorul ei era compartimentat în două şiruri de încăperi, posibil despărţite printr-un coridor median. Ca elemente de datare menţionăm: un denar de la Geta Caesar şi de o fibulă în formă de „T”, ambele piese apărute pe nivelul de călcare al barăcii. Construcţia a fost distrusă prin incendiere, o monedă de la Severus Alexander fiind recuperată din stratul de arsură. Ea reprezintă doar un terminus post quem, distrugerea putând fi provocată de invazia carpilor din timpul lui Filip Arabul. În cursul acestui război a fost distrusă şi clădirea din latus sinistrum (pretoriul), cum arată moneda de la Philippus Caesar, cea mai târzie monedă de pe limes transalutan.

AG-I-m-A-13357.01 
Castru de piatră  Epoca romană (sec. II-III p. Chr.)   neprecizată

Castrul este ridicat din piatră, are plan dreptunghiular (98,65×132,35 m), având colţurile rotunjite (Fig 5.4.2). Porta praetoria este amplasată pe latura de S, zidul este lucrat în tehnica opus incertum, având o grosime de 1,80 m. Sistemul de fortificaţie se completează cu un şanţ de apărare, cu o deschidere de 7-11,20 m şi 2-2,30 m adâncime, neîntrerupt în faţa porţilor. Deşi pe toate laturile au fost identificate turnuri de curtină, (3,75×4 m), cu deschiderea porţilor de 5,30 m, turnurile de colţ lipsesc. Turnurile de porţi au un plan aproximativ pătrat (5×5,60 m), uşor ieşite în exterior. Au fost identificate şi principalele drumuri din castru, cel mai bine documentat fiind via principalis, ce măsoară 5,90 m lăţime.

AG-I-m-A-13357.02 
şanţ de apărare  Epoca romană (sec. III p. Chr.)   neprecizată

 
AG-I-m-A-13357.03 
 
Research
  Type Year Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2020
Name Forename Role
PETOLESCU Constantin
MATEI-POPESCU Florian
DUMITRESCU Ion
PIŢIGOI Andi Ioan
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Muzeul Județean Argeș, Piteşti
2. cercetare sistematică 2019
Name Forename Role
MASCHIO Romeo
PĂDURARU Marius
DUMITRESCU Ion
IOAN-PIȚIGOI Andi
RĂDULESCU Maria Venera
Institution Role
Muzeul Județean Argeș, Piteşti
3. cercetare sistematică 2018
Name Forename Role
PETOLESCU Constantin C.
MATEI-POPESCU Florian
DUMITRESCU Ion
IOAN-PIȚIGOI Andi
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București
Muzeul Județean Argeș, Pitești
4. cercetare sistematică 2017
Name Forename Role
PETOLESCU Constantin C.
MATEI-POPESCU Florian
DUMITRESCU Ion
IOAN-PIȚIGOI Andi
OPROIU Eduard
Institution Role
Universitatea din Pitești, Facultatea de Istorie
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
5. cercetare sistematică 2016
Name Forename Role
PETOLESCU Constantin C.
MATEI-POPESCU Florian
CIOFLAN Teodor
UMITRESCU Ion
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti
6. cercetare sistematică 2015
Name Forename Role
PETOLESCU Constantin C.
MATEI-POPESCU Florian
DUMITRESCU Ion
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti
7. cercetare sistematică 2014
Name Forename Role
PETOLESCU Constantin
MATEI-POPESCU Florian
DUMITRESCU Ion
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti
8. cercetare sistematică 2013
Name Forename Role
PETOLESCU Constantin
MATEI-POPESCU Florian
DUMITRESCU Ion
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti
9. cercetare sistematică 2012
Name Forename Role
PETOLESCU Constantin C.
MATEI-POPESCU Florian
CIOFLAN Theodor
DUMITRESCU Ion
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti
10. cercetare sistematică 2011
Name Forename Role
PETOLESCU C. Constantin Responsabil ştiinţific
MATEI-POPESCU Florian Membru colectiv
CIOFLAN Theodor Membru colectiv
DUMITRESCU Ion Membru colectiv
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Muzeul Județean Argeș, Pitești
11. cercetare sistematică 1996
Name Forename Role
PETOLESCU Constantin
CIOFLAN Teodor
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Muzeul Județean Argeș, Piteşti
12. neprecizat 1978-1982
Name Forename Role
PETOLESCU Constantin
CIOFLAN Theodor
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti
Muzeul Județean Argeș
13. neprecizat 1964-1976
Name Forename Role
POPESCU Emilian
POPESCU Eugenia
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti
Muzeul Județean Argeș
14. neprecizat 1964
Name Forename Role
POPESCU Emilian
MÂRȚU Fl.
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti
15. neprecizat 1963
Name Forename Role
POPESCU Emilian
MÂRȚU Fl.
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti
16. neprecizat 1962
Name Forename Role
POPESCU Emilian
MÂRȚU Fl.
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti
17. cercetare sistematică 1962
Name Forename Role
PETOLESCU Constantin responsabil
CIOFLAN Teodor Membru colectiv
Institution Role
IAB 1
18. neprecizat 1901
Name Forename Role
TOCILESCU Grigore
POLONIC Pamfil
19. neprecizat 1876
Name Forename Role
BUTCULESCU D,

Bibliography
1. Petolescu, Constantin C.; Cioflan, Teodor, Cercetări în castrul roman de la Câmpulung Pescăreasca în anii 1980-1990, Argessis, 7, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Piteşti, 1995, 15-20, http://www.cimec.ro/pdf2/Argesis/dl.asp?filename=Argesis-07-Studii-si-comunicari-Muzeul-Judetean-Arges-1995.pdf [Publicaţie]
2. Petolescu, Constantin, Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: Biserica Fundeni, Mănăstirea Negru Vodă, Pescăreasca/Jidova | Anul: 1983 - 1992, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campaniile 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=588 [Publicaţie] (site record source)
3. Petolescu, Constantin, Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: Castrul Pescăreasa - Jidava | Anul: 1995, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=174 [Publicaţie] (site record source)
4. Petolescu, Constantin, Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: castrul Pescăreasa - Jidava | Anul: 1996, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=351&d=Campulung-Arges-castrul-Pescareasa--Jidava-1996 [Publicaţie] (site record source)
5. Petolescu, Constantin, Castrul roman de la Câmpulung Muscel - „Jidova“, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
6. Petolescu, Constantin, Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: Jidova, cartier Pescăreasa | Anul: 2001, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 94-95, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1328 [Publicaţie] (site record source)
7. Petolescu, Constantin, Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: Jidova, cartier Pescăreasa | Anul: 2000, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2001, 62-64, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1025 [Publicaţie] (site record source)
8. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 91, poz. 6-9 [Ordin MCC] (site record source)
9. Petolescu, Constantin, Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: Castrul roman Câmpulung - „Jidova” | Anul: 2014, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, 2015, 95-97, Fig. 1, fig. 2, fig. 7., http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5373&d=Campulung-Arges-Castrul-roman-Campulung--%84Jidova%94-2014 [Publicaţie]
10. Petolescu, Constantin, Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: Jidova | Anul: 2010, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4516&d=Campulung-Arges-Jidova-2010 [Publicaţie]
11. Petolescu, Constantin, Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: Jidova, cartier Pescăreasa | Anul: 2001, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4700&d=Campulung-Arges-Cartier-Pescareasa--Jidova-2011 [Publicaţie]
12. Petolescu, Constantin, Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: castrul Pescăreasa - Jidava | Anul: 2012, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2012, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4927&d=Campulung-Arges-castrul-Pescareasa--Jidava-2012 [Publicaţie]
13. Petolescu, Constantin, Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: castrul Pescăreasa - Jidava | Anul: 2013, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2013, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5198&d=Campulung-Arges-castrul-Pescareasa--Jidava-2013 [Publicaţie]
14. Petolescu, Constantin, Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: Castrul roman de la Câmpulung - „Jidova” | Anul: 2015, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2016, 47-48, fig. 1, fig. 2, fig. 3, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5533&d=Campulung-Arges-Castrul-roman-de-la-Campulung--%84Jidova%94-2015 [Publicaţie]
15. Petolescu, Constantin C., Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: Castrul roman de la Câmpulung | Anul: 2018, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 43-46, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6104&d=Campulung-Arges-Castrul-roman-de-la-Campulung-2018 [Publicaţie]
16. Petolescu, Constantin, Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: Castrul roman de la Câmpulung - [Jidova] | Anul: 2019, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniu în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 77-81, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6308&d=Campulung-Arges-Castrul-roman-de-la-Campulung--[Jidova]-2019 [Publicaţie]
17. Petolescu, Constantin et all, Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: Castrul roman de la Câmpulung - „Jidova” | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5705&d=Campulung-Arges-Castrul-roman-de-la-Campulung--Jidova-2016 [Publicaţie]
18. Petolescu, Constantin et all, Câmpulung | Judeţ: Argeş | Punct: Castrul roman de la Câmpulung – „Jidova” | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5862&d=Campulung-Arges-Castrul-roman-de-la-Campulung-%96-%84Jidova%94-2017 [Publicaţie]
19. Petolescu, Constantin, 11. Câmpulung, cartier Pescăreasa, jud. Argeș,Punct Castrul roman de la Câmpulung Jidova, Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 2020, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2021, 68-78, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6471&d=Campulung-Arges-Castrul-roman-de-la-Campulung-%84Jidova%94-2020 [Publicaţie]
20. Țentea, Ovidiu, Proiect „Limes. Frontierele Imperiului Roman în România”, 2022 [Fişă de sit]
21. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Călina, Vlad; Rațiu, Alexandru, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 2, Cercetări Arheologice, 29, 1, Muzeul Național de Istorie a României, 2022, 205-209, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2022/07/ca29_1_11_Tentea-b_compressed.pdf [Publicaţie]
22. Tocilescu, Grigore, Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie, Communications faites à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, 1892–1899, Ispasesco & Bratanesco, București, 1900, 134 [Publicaţie]
23. Tudor, Dumitru, Castrele romane de la Jidava, lângă Câmpulung în Muscel, București, 1936, 89-117 [Publicaţie]
24. Petolescu, Constantin C., Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", https://iabvp.ro/jidova/ [site web]
25. Christescu, V., Istoria militară a Daciei Romane, Fundatia Regelui Carol I., București, 1937, 147-149 [Publicaţie]
26. Tudor, Dumitru, Ştire nouă despre castrul Jidava, Buletinul Muzeului Militar Naţional, 4, București, 1944, 7-8; 89-101 [Publicaţie]
27. Tudor, Dumitru, Arme şi diferite obiecte din castrul Jidava, Buletinul comisiei monumentelor istorice, 37, București, 1944, 119-122 [Publicaţie]
28. Russu, I. I., Gostar, N., Ivanov, T., Popescu, Em., Protase, D., Tudor, D., Tabula Imperii, TIR L, 35, 57 [Publicaţie]
29. Popescu, Em.; Popescu, Eugenia, Castrul roman Jidova-Câmpulung (Observații preliminare), Studii şi comunicări, 2, Muzeul Pitești, Piteşti, 1968, 67-79 [Publicaţie]
30. Popescu, Em.; Popescu, Eugenia, Raport preliminar asupra săpăturilor efectuate în anii 1962-1967 în castrul roman de lângă Cîmpulung-Muscel (Jidova), Materiale și Cercetări Arheologice, IX, 1970, 251-263 [Publicaţie]
31. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană 4, Editura Academiei Române, București, 1978, 281-284 [Publicaţie]
32. Vlădescu, C.M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, București, 1983, 122-124, 40 [Publicaţie]
33. Popescu, Em.; Petolescu, Constantin C.; Cioflan, T., Distrugerea castrului de la Câmpulung (Jidova), Studii și Comunicări, 3, Câmpulung, 1984, 15-19 [Publicaţie]
34. Vlădescu, C.M., Fortificațiile romane din Dacia Inferior, Scrisul românesc, Craiova, 1986, 89-91 [Publicaţie]
35. Petculescu, Liviu, Fragments of Helmets from the Roman fort at Jidava, Acta Musei Napocensis, 36, I, 1987, 189-196 [Publicaţie]
36. Bogdan-Cătăniciu, Ioana, Muntenia în sistemul defensiv al Imperiului Roman. Wallachia in the Defensive System of the Roman Empire 1st-3th centuries A.D., Muzeul Județean Teleorman, Alexandria, 1997, 44-45, 106-107 [Publicaţie]
37. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, 44, 1, Berlin, 1997, 79-80, 62 [Publicaţie]
38. Dudău, Octavian, Circulaţia monetară în castrele de trupe auxiliare din provincia Dacia, Graphite, Timișoara, 2006, 104-105 [Publicaţie]
39. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Mega, Cluj-Napoca, 2009, 196-202, 45 [Publicaţie]
40. Costea, Fl., Repertoriul arheologic al județului Brașov, Editura C2design, Brașov, 1996, 55-59, 79 [Publicaţie]
 
Site Photos